http://www.bydgoskakronikafilmowa.pl/uploads/tlo/info.jpg

dane fundacji

Fundacja Bydgoska Kronika Filmowa

ul. Dr. Emila Warmińskiego 23/7
85-054 Bydgoszcz

NIP 9671354132
KRS 0000414560
REGON 341257841

fundacjabkf@gmail.com

Numer Konta Bankowego:
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Oddział w Bydgoszczy
84 1540 1027 2102 7501 8520 0001