Warsztaty 2014

Zdjęcia z warsztatów "Reżyser poszukiwany", które odbywały się na barce Lemara.