Goście: Kazimierz Karabasz

W czerwcu 2011 roku, w naszej starej siedzibie odwiedził nas sam Kazimierz Karabasz.